Kurser

Lärarledd praktik och teori i ELPROCAD-sviten

Anmäl till kom­man­de kurs, före­slå nytt till­fäl­le, eller skräd­dar­sy en kurs.

Vi står för kurs­ma­te­ri­al, dato­rer, lunch och kaf­fe! ☕️

Kommande kurser

Onlinekurs – Grundkurs i ELPROCAD ic Pro
23 april — 25 april, Distanskurs via Teams
1 plat­ser kvar

Onlinekurs – Grundkurs i ELPROCAD ic Pro
28 maj — 30 maj, Distanskurs via Teams
4 plat­ser kvar

Grundkurs i ELPROCAD ic Pro (på plats i Västerås)
27 augusti — 29 augusti, Västerås
6 plat­ser kvar

ELPROCAD Förbindkurs (på plats i Västerås)
10 sep­tem­ber — 11 sep­tem­ber, Västerås
6 plat­ser kvar

Utbildning ELPROCAD Grund

ELPROCAD Pro – Grundkurs

Kurslängd: 3 dagar
Pris: 16 400 kr exkl. moms

Utbildning ELPROCAD Förbind

ELPROCAD Förbind

Kurslängd: 2 dagar
Pris: 10 900 kr exkl. moms

Utbildning ELPROCAD DOK80

Funktions- och placeringsorienterat ritsätt (DOK80)

Kurslängd: 2 dagar
Pris: 10 900 kr exkl. moms

Skräddarsydd kurs

Innehåll, längd, plats – anpassa efter era behov:

Gå igenom nyheter

Tappa inte far­ten när nya funk­tio­ner ska utforskas

Uppföljning

Repetition och chans att få svar på frå­gor sen sist

Projekteringsstöd

Kom igång snabbt med dokument- och rit­nings­han­te­ring, backup-rutiner m.m.

Kurs på hemmaplan?

Vi kör gär­na kur­sen hos er!

Då till­han­da­hål­ler ni dato­rer (vi rekom­men­de­rar en dator per per­son, och minst 4 pers), och ev extra kost­na­der för resan­det tillkommer.

Pris offe­re­ras.

Återbud

Eventuellt åter­bud med­de­las oss senast 14 arbets­da­gar före kurs­start. Vid sena­re åter­bud utan läka­rin­tyg debi­te­ras hela kursavgiften.

Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att instäl­la en kurs med för få anmäl­ning­ar. Detta med­de­las i så fall senast fem arbets­da­gar före kursstart.