Support

Letar du efter de senas­te upp­da­te­ring­ar­na?

Gå till ned­ladd­ning­ar

1. Kolla dokumentationen

Hitta en lös­ning på ditt pro­blem i någon av anvis­ning­ar­na.

Läst doku­men­ta­tio­nen?

Kolla även i Kom igång‐häftet samt manu­a­ler­na som följ­de med din pro­gram­va­ra.

2. För dig med Serviceavtal eller Klippkort: Kontakta Support

Har du köpt ELPROCAD via en åter­för­säl­ja­re?

Kontakta då åter­för­säl­ja­ren som sål­de pro­duk­ten till dig. Listan med våra åter­för­säl­ja­re hit­tar du här.

3. Beställ support via Serviceavtal eller Klippkort

Med Serviceavtal får du till­gång till de senas­te ver­sio­ner­na, kon­ti­nu­er­li­ga upp­da­te­ring­ar, och sup­port.

Svenska