ELPROCAD xt

ELPROCAD xt är ett tillägg till AutoCAD som underlättar och effektiviserar arbetet med elritningar.

ELPROCAD xt Pro

  • Symboler och funk­tio­ner för att rita krets­sche­man, huvud­krets­sche­man, ytt­re anslut­nings­sche­man, mon­ta­ge­rit­ning­ar, plc, och enlin­je­sche­man.
  • Automatiska kors- och sig­nal­re­fe­ren­ser
  • Automatisk gene­re­ring av appa­rat­lis­tor
  • Beställningslistor och rap­por­ter

Rekommenderas för stör­re pro­duk­tio­ner med behov för auto­ma­tis­ka kors­re­fe­ren­ser och rap­por­ter.

Singellicens

Inkl. ett löpan­de 12 mån Serviceavtal med auto­ma­tisk för­läng­ning

25 900 SEK

Uppgradering
Från xt Pro 17.1 Singel.
Inkl. ett löpan­de 12 mån Serviceavtal med auto­ma­tisk för­läng­ning

15 900 SEK

Serviceavtal

8 388 SEK / år
(699 SEK / mån)

Nätverkslicens

Inkl. ett löpan­de 12 mån Serviceavtal med auto­ma­tisk för­läng­ning

37 900 SEK

Uppgradering
Från xt Pro 17.1 Nätverk.
Inkl. ett löpan­de 12 mån Serviceavtal med auto­ma­tisk för­läng­ning

22 900 SEK

Serviceavtal

11 988 SEK / år
(999 SEK / mån)

ELPROCAD xt Premium

  • Inkluderar alla funk­tio­ner och sym­bo­ler från xt Pro
  • Automatisk gene­re­ring av intern och extern för­bind­nings­do­ku­men­ta­tion

Rekommenderas för stör­re pro­duk­tio­ner som vill ha ett pro­fes­sio­nellt verk­tyg med myc­ket hög auto­ma­ti­se­rings­grad.

Singellicens

Inkl. ett löpan­de 12 mån Serviceavtal med auto­ma­tisk för­läng­ning

34 900 SEK

Uppgradering
Från xt Pro 17.2 Singel.
Inkl. ett löpan­de 12 mån Serviceavtal med auto­ma­tisk för­läng­ning

18 900 SEK

Serviceavtal

8 388 SEK / år
(699 SEK / mån)

Nätverkslicens

Inkl. ett löpan­de 12 mån Serviceavtal med auto­ma­tisk för­läng­ning

46 900 SEK

Uppgradering
Från xt Pro 17.2 Nätverk.
Inkl. ett löpan­de 12 mån Serviceavtal med auto­ma­tisk för­läng­ning

27 900 SEK

Serviceavtal

11 988 SEK / år
(999 SEK / mån)

Programmet han­te­rar dwg-filer, är till­gäng­ligt på eng­els­ka och svens­ka samt fun­ge­rar på Windows 7, 8 och 10 med 32 och 64-bit.

Har ni speciella önskemål?

Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp med någon specialanpassning ihop med våra program.

Vi har myc­ket lång erfa­ren­het av pro­gram­ut­veck­ling ihop med oli­ka CAD-program. Vi hjäl­per dig även med att ta fram spe­ci­fi­ka sym­bo­ler, rit­nings­blan­ket­ter, rap­por­ter, data­baskopp­ling­ar m.m.

Mina sidor