Tillbaka till utbildningar  Funktions- och placeringsorienterat ritsätt (DOK80)

Funktions- och placeringsorienterat ritsätt (DOK80)

Kursmål

Efter slut­förd kurs ha kun­skap och för­stå­el­se för struk­tu­rer enligt doku­men­ta­tions­stan­dard 80.

Vem bör delta?

Den som ritar sina elkon­struk­tio­ner i Funktions- och Placeringsorienterat ritsätt.

Förkunskaper

Goda kun­ska­per i ELPROCAD ic Pro eller ic Premium. (Lägsta kun­skaps­krav är genom­förd grund­kurs i ELPROCAD ic Pro.)

Kurslängd

2 dagar 
Se kom­man­de kurstillfällen 

Innehåll

 1. Introduktion
 2. Arbetsmetodik
  • Arbetssätt
  • Menyval i ritmiljön
 3. Montage lay­out
  • Montageplan/konfiguration
  • Apparater
  • Kontroller mot kretsschema
 4. Kretsschema
  • Förbindningsgivande/ Dekorativt
  • Schemaanalys
  • Nollnummer till ritning
  • Funktionsboxar (Whitebox)
  • Apparatnivå (Blackbox)
  • Överordnande funktions- och placeringsbeteckningar
 5. Systemmeddelanden
  • Schemaanalysmeddelanden
  • Tabellgenereringsmeddelanden
  • Tolkning
  • Härledning av fel
  • Hjälpfunktioner för felsökning
 6. Tabellgenerering
  • Rapportutformning
  • Utskrifter

Kommande kurstillfällen