Tillbaka till utbildningar  Funktions- och placeringsorienterat ritsätt (DOK80)

Funktions- och placeringsorienterat ritsätt (DOK80)

Kursmål är att efter genom­gång­en kurs skall del­ta­ga­re kun­na ska­pa och arbe­ta själv­stän­digt i ett pro­jekt enligt doku­men­ta­tions­stan­dard 80 (DOK80).

Kursmål

Under pla­ne­ring

Vem bör delta?

Under pla­ne­ring

Förkunskaper

ELPROCAD Pro Grundkurs eller mot­sva­ran­de kunskaper.

Kurslängd

Under planering 
Se kom­man­de kurstillfällen 

Innehåll

Under pla­ne­ring

Kommande kurstillfällen

Du kan även boka plats via utbildning@elprocad.com eller 021 81 60 00.
Mina Sidor