Hur installerar jag ELPROCAD?

Våra programvaror kan laddas ner här.

Allmän information angående installation av ELPROCAD hittar du här.

Vid installation på Windows 10 är följande en bra praxis:

  1. Stäng tillfälligt av eventuella virusskydd som kan störa installationen.
  2. Starta installationen genom att h-klicka på setup.exe och välj Kör som Administratör.
  3. Välj föreslagna installationsmappar (C:\ELPROCAD\…), det minskar rättighetsproblemen.
  4. Starta programmet första gången genom att h-klicka på genvägen och välj Kör som Administratör.

Om funktionalitetsproblem uppstår, stäng av UAC (User Account Control):

  1. Klicka på sökikonen (Sök i Windows) nere i vänstra hörnet.
  2. Skriv UAC i sökfältet och välj sedan Ändra inställningar för User Account Control.
  3. Dra ner reglaget till Meddela aldrig.
  4. Starta om datorn och testa funktionaliteten igen.

Här finns information om UAC.

Ska en licensservermiljö med ELPROCAD NLS NT installeras, läs denna artikel.

Betygsätt artikeln:1000