2023-08-21

Köra NLS som tjänst

Från och med 2012-03 finns det möj­lig­het att instal­le­ra licens­pro­gram­met på ser­vern som en tjänst direkt under installation. För att köra ett äld­re licens­pro­gram som en […]
2023-08-21

Licenshantering via TCP/IP-protokoll

Om kli­en­ten inte blir till­de­lad en licens från licens­ser­vern finns stor anled­ning att kon­trol­le­ra rät­tig­he­ter­na för den port som används. Vid instal­la­tion av licens­han­te­ring­en på en […]