2023-08-21

Hur installerar jag ELPROCAD?

Våra pro­gram­va­ror kan lad­das ner här. Allmän infor­ma­tion angå­en­de instal­la­tion av ELPROCAD hit­tar du här. Vid instal­la­tion på Windows 10 är föl­jan­de en bra praxis: Stäng till­fäl­ligt […]
2023-08-21

Installera ic Basic/Pro och Plan ic på samma dator

Installation av programmen Börja med att instal­le­ra ELPROCAD ic Plan. Sätt i instal­la­tions­ski­van och följ anvis­ning­ar­na på skärmen. När licens­num­mer samt auk­to­ri­sa­tions­ko­der efter­frå­gas ska de licens­upp­gif­ter som […]
2023-08-21

Problem att starta ELPROCAD ic i Windows 7/8/10

Följ den­na instruk­tion om någon av dia­lo­gru­tor­na nedan visas när ELPROCAD ic Basic, Pro eller Plan star­tas: Gör så här: Stäng ner dia­lo­gru­tan och ev. programmet. Gå […]
2023-08-21

Rättighetskrav vid installation av ELPROCAD

Installation av programmet Installatören ska ha Administratörs-rät­tig­he­ter. VIKTIGT: Innan instal­la­tio­nen av ELPROCAD LT eller ELPROCAD 17 påbör­jas ska AutoCAD/AutoCAD LT ha varit star­tad en gång av […]
2023-08-21

Ändra grundinställningen för nya projekt

De inställ­ning­ar som används när nya pro­jekt ska­pas lag­ras i en kon­fi­gu­ra­tions­fil, elprocad.cfg. Dessa pre­sen­te­ras i dia­lo­gen ELPROCAD Inställningar. För att enkelt kun­na änd­ra des­sa leve­re­ras en pro­jekt­fil, […]